ЗЕлен Офис

BioStoika Зелен офис е дизайнерско решение за създаване на зелен биокът в охиса и обстановка от зеленина в офиса и работното пространтво, както и в помещенията за почивка, за повече удобство и отпускаща среда. Зелен офис има и биоенергетично въздействие, като спомага за доброто разположение на духа и озонирайки въздуха, подобрява състоянието на хората около нея. Зелен офис започва да работи, като се включва към източник на захранване и се напълва с хранителен разтвор, който получавате като част от комплекта. Разходите по работа и подръжка се свеждат до минимален разход на електричество, което захранва минипомпичката за водата и включване, ако е необходимо, на съвременни типове осветление, с нисък разход на енергия,Системата изисква подръжка от фирмен специалист веднъж в годината.
Биоградина тип "Зелен офис" представлява система, изградена от пластмасови тръби и маркучи, включени в единна циркулационна структура, свързана към помпа за вода. В тази система са поставени растения, които растат в хранителен разтвор, който представлява биотор, получен като екстрат от екскременти на червен калифорнийски червей, изключително чист и природосъобразен продукт.

Всяка биопонна система се договоря, проектира и изгражда, за конкретен случай, в зависимост от местоположение, приложение и изисквания на средата, в която ще е разположена. По желание на клиента се включват допълнителни модули, като аквапоника модул, допълнителни светлини, музикален модули и други.

Био дизайн